Pagina | Gebruikersvoorwaarden

Nieuws insturen of sugessties voor een mooie reportage?

redactie@v8power.nl
Whatsapp: 06 27 397 760

Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
7. Ingestuurde foto's, films en teksten worden eigendom van V8power en mogen door eerdergenoemde vrij worden gebruikt.

2001 - 2011 V8power

Deze website is te bereiken via www.v8power.nl, www.v8power.be, www.v8power.eu, www.v8power.org, www.v8fansite.nl, www.v8powertrucks.nl en www.v8passion.nl

Reacties